Zámek před a po

Porovnání stavu před rekonstrukcí zámku a současného stavu