Jižní sál

Jižní sál zabírá větší část přízemí Jižního křídla zámku, které leží mezi oběma nádvořími, Hlavním a Jižním

Je to ca 40 m dlouhý sál vytvořený adiční sestavou za sebou navazujících klenbových prostor ohraničených z části ze zdí vystupujícími sloupy, které podpírají jednotlivá zaklenutí. Současná podoba pochází z raně barokního období, neboť původní prostor sloužil jako ovčín, byl zničen švédským vojskem koncem Třicetileté války. V současné době je určen pro pořádání různých společenských akcí, jako jsou výstavy, svatební obřady a další akce.

              Rezervace svatby

             +420 733 274 980

Události

  • Žádné události