Návštěvní řád

Zámek Libouchec je kulturní památkou, která je v držení soukromé právnické osoby a svým charakterem ani vybavením není primárně určen k veřejné prezentaci. Vzhledem ke snaze vyhovět zájemcům z řad široké veřejnosti o poznání architektonické hodnoty a historie liboucheckého dvora, rozhodl se vlastník památky společnost Polesí Střekov, a.s. umožnit v omezeném rozsahu přístup formou komentovaných prohlídek a za tímto účelem vydává tento

Návštěvní řád:

  1. Zámek Libouchec ani kterákoliv z jeho částí včetně Hlavního nádvoří není běžně veřejně přístupná
  2. Zájemci o návštěvu mohou zámek navštívit pouze v k tomu vyhrazených termínech a vypsaných hodinách, na které se musí registrovat., a to prostřednictvím webových stránek www.zameklibouchec.eu. Bez předchozí webové registrace nebudou návštěvníci do prohlídky zařazeni.
  3. Mimo vypsané termíny nebude zámek přístupný a brána do nádvoří zámku bude uzavřena!
  4. Maximální velikost prohlídkové skupiny činí 25 osob.
  5. Sraz návštěvníků přihlášených prostřednictvím elektronické registrace je 10 minut před vypsaným termínem prohlídky před branou do Hlavního nádvoří – vchod ze Zámecké ulice v Libouchci. Zde budou návštěvníkům prodány vstupenky. Brána do Hlavního nádvoří se zamyká v čase vypsaného termínu prohlídky a prohlídka je zahájena. Na opožděné příchody nemůže být brán zřetel a opoždění návštěvníci nebudou do prohlídky zařazeni.
  6. Po dobu prohlídky jsou návštěvníci povinni dodržovat pokyny průvodce a pohybovat se pouze v místech, které jsou pro prohlídky vymezeny. Prohlídková trasa není pevně stanovena a může být průvodcem měněna podle vlastního uvážení nebo podle zájmu účastníků prohlídky.
  7. Po ukončení prohlídky návštěvníci společně opustí prostor zámku a hlavní brána bude opět uzamčena.

 

Možnost přihlásit se na prohlídku zde.

 

Zpět na stránku služeb