Rytířský sál

Rytířský sál je umístěn mezi věží a za ním umístěným mázhausem a Starým palácem liboucheckého zámku. Jedná se o prostoru zabírající po propadu původních renesančních kleneb výšku dvou pater, přičemž původní horní patro je v současné době komunikačně propojené oboustranným ochozem. Sál zabírá plochu původních dvou zaklenutých prostor a má rozměry ca 18,5 x 8,5 m. Pod podlahami Rytířského sálu se nacházejí sklepy, které jsou datovány do přelomu 15. a 16. století. Ve sklepích se v současné době nachází vinotéka.

Na Rytířský sál bezprostředně navazuje tzv. Hradní sálek, který je pozůstatkem původního opevněného sídla (tvrze) o čemž svědčí její v některých místech až 2 metry silné zdi. Hradní sálek je autenticky zařízený prostor s otevřeným krbem (černou kuchyní), který, zejména při pořádání historicky laděných akcí, skvěle podtrhuje genia loci celého objektu zámku.

Rytířský sál je určen pro pořádání velmi prestižních akcí, jako jsou svatební obřady, slavnostní hostiny, historická setkání či menší koncerty s kapacitou sálu ca 160 osob.

 

Zpět na stránku služeb