Jižní sál

Jižní sál zabírá větší část přízemí Jižního křídla zámku, které leží mezi oběma nádvořími (Hlavním a Jižním). Je to ca 40 m dlouhý sál vytvořený adiční sestavou za sebou navazujících klenbových prostor ohraničených z části ze zdí vystupujícími sloupy, které podpírají jednotlivá zaklenutí. Současná podoba pochází z raně barokního období, neboť původní prostora , která sloužila jako ovčín, byla zničena švédským vojskem koncem Třicetileté války.

V současné době je určen pro pořádání různých společenských akcí, jako jsou výstavy, popřípadě jiné obdobné akce.

 

Zpět na stránku služeb